Posao Obrazovanje u gradu Hrvatska. Nađeno 363 novih oglasa u ovoj regiji.

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • Dječji vrtić SABUNIĆ
 • PRIVLAKA, ZADARSKA ŽUPANIJA
 • 17 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Viša ili prvostupanjskaFakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića...

burzarada.hzz.hr

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 • DJEČJI VRTIĆ "DUGO SELO"
 • DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
 • 17 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije:     PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2                                             OBJAVA 29.03.2024.                                              DUGO  SELO                                  ...

burzarada.hzz.hr

Suradnik (m/ž)

 • Javna ustanova Park prirode Učka
 • Poklon, Vela Učka
 • 17 dana

Opis posla Javna ustanova Park prirode Učka, na temelju Statuta Javne ustanove Park prirode Učka (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2156/02-06-07/01-14-4, od 19.rujna 2014.), Pravilnika o radu Javne ustanove Park prirode Učke (KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ: 2156-02-06-07/01-18-2 od 28. veljače 2018.),...

www.moj-posao.net

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 • DJEČJI VRTIĆ FTIČEK DONJI KRALJEVEC
 • DONJI KRALJEVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
 • 17 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: DJEČJI VRTIĆ"FTIČEK"DONJI KRALJEVECČAKOVEČKA 7/1 KLASA:112-01/24-02/02URBROJ:2109-79-24-1 D.Kraljevec,27.03.2024.                                                                                     ...

burzarada.hzz.hr

ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

 • DJEČJI VRTIĆ "DUGO SELO"
 • DUGO SELO, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
 • 17 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije:     PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2                                                                                      DUGO  SELO                                              KLASA: 112-...

burzarada.hzz.hr

DOCENT/DOCENTICA

 • MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 • OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
 • 17 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJza izbor4. u Katedri za internu medicinu i povijest medicine4.1. jednog (1) zaposlenika/za...

burzarada.hzz.hr

DOCENT/DOCENTICA

 • MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 • OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
 • 17 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUMEDICINSKI FAKULTET OSIJEKraspisujeNATJEČAJza izbor5. u Katedri za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku me...

burzarada.hzz.hr

UČITELJ/UČITELJICA INFORMATIKE

 • OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA BROD NA KUPI
 • BROD NA KUPI, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 • 18 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („NN“  br. 87/08, 86/09,  92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 6...

burzarada.hzz.hr

1. NASTAVNIK/CA FIZIKE

 • STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC
 • ĐURĐEVAC, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
 • 18 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije:                                      NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta:           na neodređeno nepuno radno vrijeme, NASTAVNIK/CA FIZIKE – 12 sati nastave tjedno – 1 izvršite...

burzarada.hzz.hr

UČITELJ/ICA INFORMATIKE

 • OSNOVNA ŠKOLA MLADOST
 • ZAGREB
 • 18 dana

PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14....

burzarada.hzz.hr
Top