Posao u gradu Rijeka. Pronađeno 75 novih oglasa u ovoj regiji.

Referent za administrativno komunalne poslove (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - zaprima sve upite građana iz nadležnosti Odsjeka, bine o pravovremenom dodjeljivanju upita u rad te o pravovremenoj pripremi odgovora od strane nadležnih službenika, kompletira odgovore na upite građana te iste šalje u obliku pripremljenog odgovora, vodi cjelokupne evidencije vezane uz

www.moj-posao.net

Referent - pomorski redar (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - obavlja nadzor nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke, nadzora nad provedbom općeg akta Grada kojim se uređuje upravljanje pomorskim dobrom na području grada Rijeke te nadzora nad provedbom odluke o redu na pomorskom dobru, kao i druge poslove određene odluko...

www.moj-posao.net

Pomoćni kuhar (m/ž)

 • Conca d'oro j.d.o.o.
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis poslaTraži se:Pomoćni kuhar (m/ž).MR: Conca d'Oro, Rijeka.Ugovor na određeno, sezonski; studentski posao.

www.moj-posao.net

Referent za administrativno komunalne poslove (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - zaprima sve upite građana iz nadležnosti Upravnog odjela, bine o pravovremenom dodjeljivanju upita u rad te o pravovremenoj pripremi odgovora od strane nadležnih službenika, kompletira odgovore na upite građana te iste šalje u obliku pripremljenog odgovora, vodi cjelokupne evidencije ve...

www.moj-posao.net

Konstruktor brodskih sistema (m/ž)

 • VETOR STUDIO d.o.o.
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - projektiranje brodskih konstrukcija u području strojarstva i arhitekture- poželjni studiji strojarstva, brodostrojarstva, građevine i arhitekture- mogućnost zapošljavanja studenata na završnim godinama prediplomskih i diplomskih studija- izrada tehničke dokumentacije i proračuna upotreb...

www.moj-posao.net

Viši savjetnik - koordinator za komunalnu infrastrukturu (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - koordinira i obavlja nadzor nad izvođenjem radova i usluga u vrlo složenim projektima održavanja komunalne infrastrukture sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture i ostalih programskih aktivnosti, planira upravljanje komunalnom infrastrukturom, a posebno javnom rasvjetom, t...

www.moj-posao.net

Savjetnik za prekope i promet (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - vodi prvostupanjski upravni postupak po zaprimljenim zahtjevima za odobrenje prekopa, zauzimanja i korištenja cesta i drugih javno prometnih površina temeljem dobivene suglasnosti za privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, te obračunava naknadu i izrađuje izvješća, pr...

www.moj-posao.net

Viši stručni suradnik za obračun komunalnog doprinosa (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - zaprima i obrađuje zahtjeve vezane za obračun komunalnog doprinosa, obračunava komunalni doprinos te vrši potrebne očevide na terenu- vodi upravni postupak i rješava upravne stvari i ostale predmete iz nadležnosti Pododsjeka vezane za obračun komunalnog doprinosa te provodi akte vezane

www.moj-posao.net

Viši savjetnik za investicije (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - vodi kapitalni i vrlo složen projektni tim prilikom realizacije najsloženijih investicijskih projekta iz nadležnosti Upravnog odjela od planiranja, definiranja zadatka, pripreme, koordinacije, vođenja gradnje i kontrole u projektiranju i realizaciji složenih i kapitalnih investicijskih

www.moj-posao.net

Voditelj pododsjeka za promet (m/ž)

 • GRAD RIJEKA
 • Rijeka
 • 17 dana

Opis posla - rukovodi poslovima Pododsjeka, organizira, koordinira i prati izvršenje poslova i radnih zadataka, pruža potporu službenicima Pododsjeka u rješavanju složenih zadaća, izrađuje smjernice za rad Pododsjeka vezane uz prometni segment te smjernice za izradu planova Pododsjeka vezano uz posl...

www.moj-posao.net
Top